Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van Drinkwaterwet

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties over het wetsvoorstel tot wijziging van de Drinkwaterwet. Het voorstel gaat over wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters.