Beslisnota Vergunningplicht biomassa-installaties en stand van zaken SLA pakket- industrie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Vergunningplicht biomassa-installaties en stand van zaken SLA pakket- industrie (PDF | 41 pagina's | 6,6 MB)