Onderliggende beslisnota s herziening Regeling groenprojecten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Onderliggende beslisnota s herziening Regeling groenprojecten (PDF | 13 pagina's | 3,1 MB)