Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder (PDF | 3 pagina's | 168 kB)