Beslisnota - Kamerbrief stavaza toegankelijkheid OV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota - Kamerbrief stavaza toegankelijkheid OV (PDF | 4 pagina's | 122 kB)