Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen 10e Voortgangsrapportage PHS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen 10e Voortgangsrapportage PHS