Memorie van antwoord wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten


Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerfracties van de VVD, het CDA, de PVV, de SP, de PvdA en GroenLinks. De vragen gingen over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.