A Infrastructuurfonds - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk A van de Rijksbegroting.