Beantwoording feitelijke vragen inwerkingtreding wijzingsbesluit LIB Schiphol

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de feitelijke vragen  van de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Bijlagen