Beantwoording Kamervragen over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Staatssecretairs Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Von Martels (CDA) over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.