Kamerbrief over voortgang MIRT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarnaast gaan zij in op de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van dit najaar. Tot slot bespreken zij de voortgang van een aantal moties, toezeggingen en relevante ontwikkelingen voor het MIRT.