Kamerbrief met toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op het artikel 'Schijn van belangenverstrengeling Lelystad Airport'.