Kamerbrief met update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een geactualiseerde jaarplanning 2018 IenW naar aanleiding van het regeerakkoord en de uitkomsten van de begrotingsbehandelingen. Zij informeren de Kamer daarbij over hun beleidsprioriteiten voor de komende periode.