Kamerbrief over besteding enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de impuls die zij willen geven aan Natuur en Kwaliteit met de extra middelen van € 275 miljoen (de 'enveloppe').