Beantwoording vragen Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De commissie had vragen gesteld over belangenverstrengeling bij de aanstelling van de MER-adviseur voor Lelystad Airport. Bij de brief zit een afschrift van de raamovereenkomst voor de aanstelling van adviseurs en adviesbureaus voor luchtvaart en luchthavens.