Kamerbrief bij Handhavingsrapportage Schiphol 2017-2

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het verslag van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode 1
november 2016 tot en met 31 oktober 2017 naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een toelichting.