Kamerbrief over uitwerking aanbevelingen evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Het rapport stuurt zij mee als bijlage.