Kamerbrief over ontwerp-Tracébesluit A4 Haaglanden-N14

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de MIRT-Planuitwerking van het wegenproject A4 Haaglanden-N14. Dit was voorheen de A4 Passage Den Haag). Daarnaast beschrijft zij op welke punten het ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het Tracébesluit (TB) A4 Haaglanden-N14 zullen moeten afwijken van de Voorkeursbeslissing uit november 2012.