Kamerbrief ambities fiets

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar ambities om het fietsgebruik te bevorderen, en over de acties die daaruit voortvloeien.