Kamerbrief over diverse onderwerpen luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen over de luchtvaart.

De onderwerpen zijn:

  • regionale luchthavens;
  • onderwerpen rondom Lelystad Airport;
  • (rollenscheiding) MER;
  • aangepaste versies SEO rapporten 'Capacity demand at Schiphol Airport in 2023'en 'Capacity demand at Schiphol Airport in 2030',
  • meten van vliegtuiggeluid;
  • verkeersverdelingsregel;
  • Emirates Airline;
  • uitfasering vervuilende vliegtuigen;
  • rapportage CO2-emmissies luchtvaart.