Kamerbief over aanbieding rapport Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika en beantwoording Kamervragen over frauduleus handelen afvalinzamelbedrijven

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van het rapport 'Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Beantwoording Kamervragen frauduleus handelen afvalinzamelbedrijven

In dezelfde brief beantwoordt de staatssecretarise vragen die het Kamerlid Von Martels (CDA) heeft gesteld tijdens een debat op 31 mei 2018 over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de televisiedocumentaire 'Beerput Nederland' (4 december 2017).