Kamerbrief met update over droogteperiode

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de droogteperiode tijdens de zomer van 2018 en de maatregelen daartegen.