Beantwoording Kamervragen over de A27 Lunetten Rijnsweerd.

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over de voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.