Kamerbrief over stand van zaken gewasbescherming buiten de landbouw

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de trends in de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik en over de mogelijkheden voor een solide juridische grondslag voor een eventueel gebruiksverbod. Daarnaast informeert zij de Kamer over enkele recente ontwikkelingen in verband met het professioneel gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen.