Kamerbrief met informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het voornemen van Rijkswaterstaat om een Waterwet-vergunning te verlenen aan
Chemours Dordrecht. De vergunning is voor de directe lozing van water met GenX en PFOA op het oppervlaktewater van de Beneden Merwede.