Kamerbrief bij tussenrapport Grondstof of afval van de Taskforce Herijking Afvalstoffen


Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA). Het tussenrapport van THA met het advies stuurt zij mee met de brief.