Kamerbrief procedurewijziging A4 Burgerveen-N14

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de procedurewijziging voor de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) A4 Burgerveen-N14. Zij stuurt de Kennisgeving MIRTVerkenning A4 Burgerveen-N14 mee met de brief.