Kamerbrief pilot bezien watervergunningen

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de pilot om Watervergunningen op Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende stoffen te bezien.