Beantwoording van Kamervragen over de groei van CO2-uitstoot door de luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Uitstoot Nederlandse luchtvaart flink gestegen’ en ‘Hoe kon
de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart zo groeien'.