Kamerbrief over taskforce PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om een taskforce PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) op te richten.