Kamerbrief over stand van zaken Chemours en uitvoering motie Van Brenk

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de directe lozing van PFOA en GenX-stoffen door Chemours. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Kamerlid Van Brenk (50PLUS) over het reduceren van de GenX-lozing. Tot slot geeft zij een toelichting op het 4e monitoringsrapport van het Meetprogramma PFOA en GenX. Het rapport zit als bijlage bij de brief.