Kamerbrief uitkomst raadgevend overleg verwijdering olieplatforms Brentveld

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het raadgevend OSPAR-overleg van 18 oktober 2019. Het overleg ging overĀ  het voornemen van het Verenigd Koninkrijk (VK) om delen van olieplatforms en gasplatforms van Shell in het Brentveld op het Britse
deel van de Noordzee te laten staan.