Beantwoording Kamervragen over ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Minister Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over ontploffingsgevaar van emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen.  Aanleiding voor de vragen was het bericht 'Alarmerend rapport over mestgasexplosie'.