Kamerbrief over resultaten toezicht doelmatigheid drinkwaterbedrijven

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de toetsing van de bedrijfsverslagen van drinkwaterbedrijven over 2018. De verslagen zitten als bijlage bij de brief.

Bijlagen