Beantwoording Kamervragen over langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 en onderzoek vertragingen verbinding

 Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over de langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 en onderzoek vertraging verbinding.