Aanbiedingsbrief memorie van antwoord Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen naar de Eerste Kamer.

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (PDF | 1 pagina | 172 kB)