Kamerbrief bij rapport over landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland

 Staatssecretraris Van Veldhoven stuurt het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019), de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s'naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op het rapport.

Kamerbrief bij rapport over landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland (PDF | 2 pagina's | 185 kB)