Kamerbrief over voortgang project Maaslijn

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweeder Kamer over de actuele stand van zaken van het project Maaslijn. Daarbij gaat zij in op de motie van het Kamerlid Moorlag (PvdA). De motie vraagt om  een redelijke oplossing nu er sprake is van een hogere kostenraming dan het budget.