Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot wijziging van de Drinkwaterwet (35 757)

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslagĀ  over het wetsvoorstel tot wijziging van de Drinkwaterwet naar de Tweede Kamer. Het voorstel gaat over wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters.