Kamerbrief bij draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel


Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer het draaiboek voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Daarbij informeert zij de Kamer over de relatie tussen de herziening van de Eurovignetrichtlijn en de tunnel.

Kamerbrief bij draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (PDF | 2 pagina's | 220 kB)