Beantwoording vragen Schriftelijk overleg Transportraad 9 december 2021

Minister Visser (Ienw) beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 9 december 2021. Zij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat had hierover schriftelijke vragen ingebracht op 29 november 2021.