Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Gemeentewet differentiatie van parkeertarieven

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Gemeentewet. Zij doet dit  mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het wetsvoorstel gaat over differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig. Ook stuurt zij een beslisnota.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Gemeentewet differentiatie van parkeertarieven (PDF | 1 pagina | 173 kB)