Antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het Meerjarenplan 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vaste commissie voor IenW heeft de vragen gesteld.