Kamerbrief reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp

Minister Harbers (IenW) reageert op een burgerbrief over dat stukken gerelateerd aan de Bijlmerramp pas over 70 jaar openbaar worden gemaakt. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had om de reactie gevraagd.