Nadere toelichting Resultaat monitoringsrapportage NSL 2017

De bijlage geeft een nadere toelichting bij het Resultaat monitoringsrapportage NSL 2017 en aanpak van de knelpunten. Aanleiding is het kort gedingvonnis van de rechtbank Den Haag van 7 september 2017 in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. Deze zaak ging over het overschrijden van de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 en PM10 (het vonnis).