Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van FRD-903 in drinkwater bij de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. FRD-903 is een onderdeel van de stof GenX.