Tabellen ontwikkeling verkeersdoden

Het document bevat tabellen met het aantal verkeersdoden in de jaren 2010 tot 2016. De tabellen bevatten een verdeling naar leeftijdsklassen, soorten vervoer, soorten wegen en maximum snelheid.