Zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Nota van Beantwoording

De nota bevat de reacties van de minister van Infrastructuur en Waterstaat IenW) op de zienswijzen van overheden, bedrijven, organisaties en particulieren op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond, het PlanMER voor de Structuurvisie Ondergrond en het PlanMER Schaliegas.