On the lookout for practicable sustainable options for asbestos waste treatment

Onderzoek naar de stand van zaken van de ontwikkeling van technieken om asbesthoudend afval te kunnen verwerken en het verwerkingsproduct nuttig te kunnen hergebruiken. Dit rapport is in het Engels.