Knelpuntenanalyse en -aanpak veehouderijen

Per provincie en per gemeente is uiteengezet welke acties ondernomen worden om de resterende luchtkwaliteitsknelpunten  snel op te lossen. Bij knelpunten die al zijn opgelost, is aangegeven hoe dit is gebeurd.